Lidmaatschap

Aan-/afmelden:

 

 • Zowel het aanmelden als het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris.
 • De lidmaatschapskosten bedragen €192,00 per jaar (verdeeld over 2 termijnen) en dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
 • Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • Bij niet tijdige opzegging, d.w.z. minimaal zes weken voor het einde van het verenigingsjaar, blijft de contributie over het gehele volgende jaar verschuldigd.

Voorwaarden/verplichtingen:

 

 • Ieder lid dient W.A. verzekerd te zijn.
 • Ieder lid wordt aangemeld bij de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie).
 • Men dient in het bezit te zijn van een eigen of verzorgpony c.q. -paard.
 • Paard of pony moet ingeënt zijn.
 • Van ieder lid wordt verwacht dat men een aantal keren per jaar medewerking verleent aan diverse activiteiten, zoals de Grote Clubactie (verplichte afname 10 loten per lid), donateurskaarten, kantinedienst, onderhoud accommodatie, organisatie wedstrijden e.d..


Algemeen:

 

 • Voordat men lid wordt mag men (eenmalig) 1 maand op proef deelnemen aan de lessen.
 • Leden mogen het gehele jaar gratis gebruik maken van de accommodatie van de vereniging, behalve tijdens de lesuren of bijzondere activiteiten.Ondersteunende leden/donateurs:


Naast de "actieve" leden kent de vereniging ook ondersteunende leden en donateurs.

 • De kosten voor het ondersteunend lidmaatschap bedragen €20,00 per jaar.
 • Ondersteunende leden worden op de hoogte gehouden van de diverse activiteiten en krijgen een uitnodiging voor de ledenvergadering. Zij hebben echter geen stemrecht.
 • Donateurs geven de vereniging jaarlijks een bijdrage van min. €5,00. Hier zijn geen rechten of verplichtingen aan verbonden.Gebruiker accommodatie/incidentele bakgebruiker:


Voor niet-leden bestaat de mogelijkheid "bakgebruiker" te worden. Hiervoor mag (behalve tijdens lesuren of bijzondere activiteiten) gebruik worden gemaakt van de bak met het aanwezige hindernismateriaal.

 
Gebruik buiten- en binnenaccommodatie:    
De kosten hiervoor zijn als volgt:  (per 01-01-2018)  

 • het gehele jaar     €175,00
 • per halfjaar          €125,00  (31 oktober - 1 april) 


Introducés kunnen incidenteel gebruik maken van de manege mits zij gelijktijdig met een lid rijden.
De kosten bedragen €5,00 per keer.

 

Regels sleutelgebruik:

 

 • De borg bedraagt €15,00.
 • Alle sleutels zijn genummerd.
 • De sleutel is voor eigen gebruik en mag niet worden uitgeleend.
 • Eventueel verlies dient direct te worden gemeld bij een van de bestuursleden.